Élhető mindennapok demencia és inkontinencia esetén is

A 2019-es Szenvedélyünk, hogy segítünk pályázati kiírásra beérkező anyagok közös célja, hogy élhetőbbé tegyék az inkontinenciával élő, mozgásában korlátozott vagy fekvőbeteg ápoltak mindennapjait. Segítsék az intézményben dolgozók munkáját, különös figyelmet fordítva a demenciában szenvedő idős gondozottak speciális helyzetére és igényeire.

Intézményen belül a különféle családi napok létrehozása a családi és baráti összejövetelek hangulatát idézi és az együtt töltött idő pozitívumával ajándékozza meg átélőjét. A mentális állapot szinten tartásához elengedhetetlen, az intézményben élők közérzetének pedig jótékony adaléka lehet az ellátottak családi és társas kapcsolatainak megőrzése az apák napja, anyák napja vagy egy közös bográcsozás. megrendezésével. Demencia esetén különösen fontos, hogy az ellátott megtalálja a számára legtöbb örömet tartogató tevékenységeket, tehát minden nap szüksége van olyan élményre, ami lassíthatja állapotának romlását.

A türelmes, biztonságos, élettel teli légkör megteremtése így elsődlegessé válik. A személyes gondoskodás célja a mindennapi élet tartalommal való megtöltése lesz. Az intézménnyel szembeni lojalitás egyik összetevője a hozzátartozókkal való szoros, élő kapcsolat kialakítása. De a gondozottat ellátó dolgozóknak és az intézményt segítő, egyéb társszolgáltatóknak csapatmunkája is szükséges az ápoltak testi-lelki egészségének karbantartásához.

A dolgozók rendszeres továbbképzése nélkülözhetetlen. Célja minden esetben az, hogy sokoldalúan jól képzett szakemberek dolgozzanak az intézményben. A tréningek ugyanakkor hozzájárulnak a dolgozók közötti jó együttműködéshez. A munkatársaknak rendezett csapatépítő események során a szakemberek kimozdulhatnak a szürke hétköznapokból, miközben aktív tudást szereznek a nyári sportnap vagy egy-egy őszi „tanulmányi kirándulás” alkalmával. Az ilyen módon ünneppé váló összejövetelt szórakoztató kulturális műsor teszi teljessé, amin együtt szórakozhat a gondozott és családja.  Idős, egész napos ápolásra szoruló páciens esetében a hozzátartozók lelki támogatása is rendkívül fontos. A hozzátartozói klub alkalmain a családtagok egy-egy innovatív tapasztalatcsere során a demencia pszichoszociális és orvosi aspektusairól kapnak tájékoztatást, így szakemberek segítik a betegség empatikus megközelítését, elfogadását és a hozzátartozói bűntudat csökkentését. 


Közösségi tér (ill. terek) kialakítására is valós igény van – ne csak étkezések alkalmával legyen lehetőség arra, hogy a lakók szociális életet éljenek. Újfajta közösségi térként szolgál az Emlékező szoba, ahol családi emlékekből, családtagok segítségével (a fényképeket ők adják) fotófal készül, és rendszeres filmvetítések zajlanak a demenciával élő ellátottak emlékeinek felfrissítése céljából. A lelki egészségmegőrzés és ennek következményeként az életminőség növelése az ápolás egyik célja. 


A közösségi és önsegítő programokba beépített ösztönző-motiváló eszközre jó példa lehet a „házon belüli valuta” bevezetéseA fizetőeszközt olyan lakók kapják, akik (állapotukhoz mérten) aktívan részt vesznek a közösség életében, azt pedig később felhasználhatják különféle élvezeti termékekre. Így a közösségi programokon való részvétel, a másik gondozott helyzetének megkönnyítése (akár csak minimális szinten) értéket teremt, és ezzel az életminőséget javítja.